อบรบค่ายผู้นำครอบครัวพอเพียง ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ