นักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 3 ติวสอบ O’net โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วันที่ 8-9 มกราคม 2563