โรงเรียนรัตนพลวิทยาร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายรัตนพล