นางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนพลวิทยา เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทผู้สนับสนุน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ