รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันและอำนวยความสะดวกในรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่ 4 สามารถ Scan QR Code และกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยระบบรับสมัครออนไลน์
หรือ สมัครผ่านลิ้ง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc4J48mXkvHmN…/viewform